Ο Εκπαιδευτής – Sensei

Ο Κος Ηλίας Παπαθανάσης 5ο Dan AikiKai είναι ο εκπαιδευτής του συλλόγου. Δραστηριοποιείται στο χώρο του Aikido από το 1981.